Adiabatické chlazení CoolStream využívá běžnou pitnou vodu

led 2022

Věděli jste, že adiabatický chladič CoolStream potřebuje jen vodovodní kohoutek? Jistě tušili, ale možná jste si nebyli jistí.

Jednotky CoolStream mají konstrukci, která umožňuje využití běžné vodovodní vody bez jakýchkoliv úprav. Konstrukce jednotky a provozní rutiny řídícího systému vodního hospodářství CoolStream zahrnují 25 technických detailů, které dohromady tvoří systém 4 bariér společně zamezujících vliv provozu chlazení a vodního kamene na hygienickou kvalitu vzduchu. Systém adiabatického chlazení CoolStream je natolik hygienicky bezpečný, že mohl být podroben dlouhodobým hygienickým zkouškám podle předpisu VDI6022. Tím je zaručena stejná míra bezpečnosti provozu jako u jakéhokoli vyspělého vzduchotechnického zařízení určeného pro přípravu vzduchu pro pracovní a pobytové prostory.

Přívod pitné vody je v české republice v České republice standardem pro každou budovu a voda tím velmi snadno dostupná.

Obraz 1.: Připojení jednotky CoolStream na potrubí pitné vody

Připojení vody je v podmínkách České republiky velmi dobře dostupné. Ve skutečnosti je ještě jednodušší – chromovaná baterie ani trubka s teplou vodou nejsou potřebné.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited