ADIABATICKÉ CHLAZENÍ CoolStream vychladí vnější čerstvý větrací vzduch

srp 2023

Uvažujme referenční průmyslovou halu, která potřebuje stálý přívod 20 000 m3/h čerstvého vnějšího vzduchu pro eliminaci škodlivin nebo náhradu technologického odsávání. Málokdo si uvědomuje, jak je vzduch těžký. Jako první údaj tedy uveďme, že 1 m3 vzduchu váží asi 1,2 kg. V horkém létě je tedy potřeba ochladit 24 tun vzduchu za hodinu. Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000 J/(kg.K). Měrná tepelná kapacita železa je jenom 450 J/(kg.K). Tepelná kapacita vzduchu je tedy 2,22x vyšší.

Takže je to stejné jako byste potřebovali vychladit 53 tun železa každou hodinu. To už se nezdá tak nepodstatné a je mnohem jasnější, proč je chlazení vnějšího vzduchu tak energeticky náročné.

Tuhle potřebu vyřeší adiabatické chlazení #CoolStream spol. Colt International, s.r.o., které využívá k chlazení energii odpaření vody, jež je naštěstí 20x levnější než elektrická energie.

Proto je adiabatické chlazení CoolStream ideálním chlazením velkých hal s vysokou technologickou zátěží.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited