Adiabatické chlazení CoolStream je v podmínkách mírného pásma optimálně účinné

led 2022

Věděli jste, že méně bývá více? Určitě věděli, ale ne vždy si uvědomili.

Adiabatické chlazení je nejúčinnější v oblastech s nejnižší vlhkostí vzduchu. Proto je také nazýváno pouštním chlazením. V pouštních podmínkách dosahuje nejvyšších výkonů a umožňuje zchlazení vzduchu o 20 až 30°C. Jenže v těchto oblastech zpravidla nežijí lidé, není tam voda nebo je velice drahá.

V naší zeměpisné šířcenaší republiky a celého mírného pásma je naštěstí vody zatím dostatek a je dobře dostupná v dobré kvalitě. Adiabatické chlazení zde sice není tak razantní, ale poskytuje v horkém létě snížení teploty o 8 až 12°C oproti vnějším podmínkám a to se dá velmi dobře využít.

Účinek sice není tak ohromující, ale chlazení je snadno dostupné a dobře využitelné, takže právě zde méně opravdu znamená více.

Využitelnost adiabatického chlazení CoolStream podle klimatických zón

Obrázek 1.: Využitelnost adiabatického chlazení CoolStream podle klimatických zón

Tmavě zelené oblasti jsou pro účinek adiabatického chlazení ideální, ale zpravidla se tam nacházejí pouště.

Světle zelené oblasti mírného pásma neumožňují sice tak dramatický účinek, ale adiabatické chlazení je zde optimálně využitelné.

 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited