Adiabatické chlazení CoolStream a způsoby distribuce ochlazeného vzduchu

květen 2024

Fyzikální princip adiabatického chlazení spočívá ve přeměně citelného tepla na latentní teplo při vypařování vody, přičemž se snižuje teplota vzduchu. Tepelná energie je přeměněna na skupenské teplo potřebné pro vypaření vody a vznik páry. Jinými slovy a velmi zjednodušeně řečeno je teplo ze vzduchu společně s vodou „vypařeno“. Míra ochlazení je dána teplotou a vlhkostí venkovního vzduchu. Tento proces se odehrává přímo v adiabaticky chladící jednotce CoolStream, poté je ochlazený vzduch hnán tichým axiálním EC ventilátorem do hliníkového potrubí až do míst, které je potřeba ochladit. Distribuce z potrubí do prostoru haly může být dvěma způsoby.

První způsob distribuce ochlazeného vzduchu je prostřednictvím komfortních a designových tkaných textilních vyústí připomínající „rukávy“, které mohou být v různém barevném provedení dle RAL vzorníku barev a v případě potřeby lze textilní vyústky potisknout logem či jinými obrazci. Textilní vyústi jsou instalovány do relativně nízké výšky nad podlahou. Optimální jsou 2 – 4 metry nad podlahou. Distribuce vzduchu může být většími perforacemi, například o průměru 4 mm, 8‎‌ mm, ale i více, anebo mikro perforacemi, což jsou otvory v tkanině v rozsahu 200 - 400 µm. Případně lze nahradit perforace většími tryskami pro větší proudění vzduchu. Vhodnou kombinací mikro perforací, perforací a eventuálně clon všitých do textilních vyústí a ideálnímu prostorovému umístění vyústek vzniká optimální rovnoměrná plošná distribuce ochlazeného vzduchu.

Druhý způsob je plechovými vyústkami, které mohou být v podobě mříží osazených do potrubí pro lokální distribuci ochlazeného vzduchu nebo distribučními hlavicemi s dvěma až čtyřmi směry výstupu vzduchu. Tyto plechové vyústky mají obzvláště široké lamely pro výrazné směrové nastavení proudění vzduchu.

Výhodou adiabatického chlazení CoolStream od firmy Colt International oproti kompresorové klimatizaci je mimo jiné v distribuci vzduchu. Klimatizace dokáže „foukat“ vzduch ochlazený na velmi chladné a pocitově nepříjemné teploty. Na příklad až na 10°C. Není žádoucí, aby takto studený vzduch dopadal na člověka a proto je potřeba klimatizační systém doplnit o různé podstropní výusti, které nejdříve studený vzduch smíchají s teplým vnitřním vzduchem. Adiabatický chladič CoolStream produkuje oproti tomu chlazený vzduch o vyšší teplotě (okolo 20°C), který je mnohem příjemnější při přímém ochlazování osob, ale i přesto volíme ohleduplné řešení, abychom zabránili nepříjemným pocitům osob a zajistili rovnoměrné ochlazení prostor.

Chcete vědět více? Vše o CoolStream

Kontaktujte nás
dp@cz.coltgroup.com
T: +420 251 556 665
 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited